Attesten en voorschriften

 

MAAK EEN AFSPRAAK

Voor het opmaken van voorschriften en het invullen van attesten vragen we beleefd maar met aandrang om een afspraak te maken en op consultatie te komen. Hiervoor is tijd en inzage in je medisch dossier nodig EN telefonisch verlengen van voorschriften leidt tot minder goede zorg en opvolging van chronische aandoeningen.

Het is door het RIZIV en de Orde van Artsen verboden om medicatievoorschriften op telefonische aanvraag af te leveren. Tijdens de raadpleging krijg je voldoende voorschriften mee tot een volgende medische controle nodig is. 

Omwille van dezelfde reden worden tijdens de raadpleging ook geen voorschriften voor familieleden meegegeven.